נזיקין

תחום הנזיקין הוא אחד מתחומי העיסוק העיקריים של משרדנו.  תחום הנזיקין הוא רחב וכולל תתי תחומים שונים וביניהם תאונות דרכים, רשלנות רפואית, תאונות עבודה, תביעות רשלנות כנגד מוסדות שונים, תאונות אישיות של תלמידים, תביעות בגין ליקויי בניה, תביעות כנגד חברות ביטוח, תביעות בגין מטרד ליחיד ועוד.

תאונות דרכים נזקי גוף ורכוש

משרדנו מטפל בתאונות דרכים ומייצג נהגים ונוסעים אשר נפגעו בתאונה. משרדנו פועל להכנת התיק בעניין תאונה אותה עבר הלקוח, כך אנו פועלים לאחזור התיק הרפואי של הלקוח וברור האם נותרה לו נכות כתוצאה מהתאונה. בהתאם אנו מטפלים הן בהוצאת מכתבי דרישה לחברות הביטוח (כאשר ללקוח לא נותרה נכות) והן בהגשת תביעות לבית המשפט (כאשר ללקוח נותרה נכות). משרדנו מייעץ ללקוח כיצד לפעול כדי להקטין את נזקיו הצפויים כתוצאה מהתאונה אותה עבר ובמקביל פועל כדי למקסם את הפיצוי שיקבל הלקוח.
משרדנו מטפל גם בהגשת תביעות נזקי רכוש כנגד הנהג הפוגע, המבוטח וחברת הביטוח שלו. כך אנו מפנים לקוח במידת הצורך לשמאי (או לבעל מוסך במקרים מתאימים) לקבלת חוות דעת הכוללת גם אומדן בגין ירידת הערך של הרכב הנפגע.
משרדנו אף מייעץ ללקוחות, שמיוצגים ע"י עורכי דין שמונו מטעם חברת הביטוח בה הם מבוטחים. לקוחות אלו אינם תמיד מודעים לכך שהאינטרסים של חברת הבטוח אינם בהכרח זהים לאינטרסים של הלקוח המבוטח (לאור ההשתתפות העצמית) ולכן נדרש ייעוץ משפטי נפרד ושמירה שזכויות הלקוח לא יפגעו.

רשלנות רפואית

הגשת תביעות בגין נזק שנגרם כתוצאה נתוח שבוצע ברשלנות מקצוןעית ושלא בהתאם לסטנדרטים רפואיים מקצועיים נאותים, או בגין נזק שנגרם כתוצאה מרשלנות המתבטאת בחוסר אבחון במועד.
משרדנו מטפל בהגשת תביעות בגין ניתוחי עיניים, לידות, צלקות וכדומה. בין היתר אנו מטפלים גם בתביעות בגין ניתוחים פלסטיים וטיפולים קוסמטיים שונים.
אנו מקשרים בין הלקוח לבין רופאים מומחים בתחום הפגיעה על מנת שיעריכו את מצבו ובהתאם יתנו חוות דעת אשר תצורף לכתב התביעה שנגיש.
במקביל משרדנו מטפל, הן בנוסף לתביעת הרשלנות והן בנפרד ממנה, בהגשת תביעות בגין פגיעה באוטונומיה של החולה. זאת כאשר, ההסכמה לטיפול ניתנה ע"י החולה שלא מדעת - כאשר לא הוסברו למטופל מראש הסיכונים והסיכויים שבטיפול המוצע והטיפולים החלופיים הקיימים והאפשריים. נפנה תשומת לבכם לכך שתביעה בגין פגיעה באוטונומיה אפשרית גם אם קבע רופא שאין רשלנות רפואית בטיפול.

תאונות עבודה

אנו מטפלים בתביעות הלקוח הן מול המעביד והן מול המוסד לביטוח לאומי בעקבות תאונות עבודה אותן עובר הלקוח. במסגרת טיפולנו גם כאן אנו מקשרים בין הלקוח לבין רופאים מומחים בתחום הפגיעה על מנת שיעריכו את מצבו ובהתאם ייתנו חוות דעת רפואיות לעניין נכות הלקוח., כמו כן אנו מקשרים במקרי הצורך בין הלקוח לבין מומחי בטיחות בתחומים המתאימים אשר יבדקו את נסיבות התאונה, ובהתאם יתנו חוות דעת לעניין רשלנות המעסיק (כתוצאה ממכונה לא מגודרת, שיטת עבודה לא בטיחותית ועוד). משרדנו מייעץ ללקוח כיצד לפעול כדי להקטין את נזקיו הצפויים כתוצאה מהתאונה אותה עבר ובמקביל פועל כדי למקסם את הפיצוי שיקבל הלקוח.


תביעות נזיקיות שונות

משרדנו מטפל בתביעות נזיקיות כנגד גופים שונים, בין השאר כנגד עיריות, מוסדות ציבור, בתי מלון, חנויות ועוד. אנו מגישים תביעות בגין נזק גוף שנגרם כתוצאה מחבלות שונות או בגין נזק לרכוש ואשר נגרמו כתוצאה מהתנהגות רשלנית של המוסדות (נפילה בשל עבודות במדרכה, התקלות בדלת שקופה שאינה מסומנת וכד').

תביעות נזקי רכוש

משרדנו מטפל בתביעות רכוש שונות. אנו מטפלים בהכנה ובייצוג בבתי המשפט בתביעות בשל נזק לרכב או לקטנוע בתאונת דרכים כולל הפניה לשמאי (או לבעל מוסך) במקרי הצורך, להכנת חוות דעת לעניין גובה הנזק. משרדנו מטפל בתביעות של דיירים ונציגויות בתים משותפים בשל ליקויי בנייה לדירות ולרכוש המשותף. במסגרת הטיפול אנו מפנים את הלקוח למומחים לצורך קבלת חוות דעת הכוללות את הליקויים הקיימים, עלות תיקונם ובמידת הצורך את הערכת ירידת הערך במקרים בהם לא ניתן לבצע תיקון מתאים).
כמו כן, אנו מייעצים ללקוחות שתביעתם מטופלת במסלול התביעות הקטנות (בשל העובדה שהנזק אינו גבוה), בין כתובעים ובין כנתבעים. ללקוחות אלו אנו מספקים חבילת שרות משפטי הכוללת הכנת כתב התביעה או כתב ההגנה, ייעוץ לגבי ההופעה בבית המשפט לתביעות קטנות, עזרה בהכנת חקירה של הצד שכנגד ובהכנת טיעוני סיכום ומדריכים אותם כיצד לפעול במסלול זה.

תביעות כנגד חברות ביטוח

משרדנו מטפל בתביעות שונות כנגד חברות ביטוח עפ"י פוליסות ביטוח שונות. אנו מטפלים בתביעות בגין נזקי רכוש במקרים בהן חברות הביטוח מסרבות לשלם למבוטח (נזק כתוצאה מתאונת דרכים, משרפה ועוד). אנו מטפלים גם בתביעות בגין נזקי גוף עפ"י פוליסות ביטוח אובדן כושר של מבוטח כתוצאה ממחלה או תאונה, ובמקרים מתאימים מפנים לקוח לרופאים מומחים ושיקומיים מתאימים להערכת מצבו ואי כושרו. כמו כן אנו מטפלים בתביעות לתשלום או להשבת הוצאות (ששלומו ע"י הלקוח) בהתאם לפוליסות ביטוחי בריאות ולפוליסות ביטוחי נסיעות.

 מטרדים

משרדנו מייעץ בנושא התמודדות עם מטרדים – החל מהליכי גישור, דרך פניות לרשויות מקומיות, למשטרת ישראל, למשרד להגנת הסביבה (במקרים מתאימים) בנסיון לפתרון בעיות הנובעות ממטרדים. אנו מטפלים בהגשת תביעות בגין נזק שנגרם כתוצאה ממטרדי רעש, זיהום, ריח, מניעת אור שמש. אנו פועלים לקבלת צווים מתאימים ולמתן פיצויים בגין נזק שנגרם כתוצאה ממטרדים.
אנו מקשרים בין הלקוח לבין מומחים בתחום המטרד (לדוג' מומחי משרדנו מטפל בתמודדות עם רשויות בנושאי שלילת רשיון נהיגה, פסילה מנהלית, פסילה לפי המלצת המכון הלאומי לבטיחות בדרכים (המרב"ד). כמו כן אנו מטפלים בנושא עברות תעבורה וקנסות.
את המצב ובהתאם יתנו חוות דעת אשר תצורף לכתב התביעה שנגיש.

 פגיעות בתלמידים

משרדנו מטפל בתביעות של תלמידים ושל הורים מלווים כנגד גורמי הביטוח המתאימים בעקבות תאונות ופגיעות שנגרמו בעת פעילות לימודית. כמו כן אנו מטפלים בתביעות ביטוח תאונות אישיות והגשת תביעות לגבי תאונות של תלמידים לגבי פגיעות שהתרחשו גם מחוץ לשעות הלימודים (ואף בשבתות ובחופשות). התביעות מכוח ביטוח תאונות אישיות תלמידים אפשריות גם במקרים בהם לא היתה כל רשלנות שגרמה לתאונה. במקרים בהם קיימת רשלנות של גורם מסויים שתרמה לתאונה, אנו מגישים גם תביעה בעילת רשלנות כנגד הגורם המתאים (זאת בנוסף לתביעה מכוח פוליסת תאונות אישיות תלמידים).

חזרה לראש העמוד
 

כל האמור באתר זה הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד
בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי ופרטני מעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי.

© כל הזכויות שמורות לענת אנבר משרד עורכי דין

קישורים