עצות מניסיוננו

פגיעה בתאונה

יש לתעד את התאונה במידת האפשר, לקחת פרטי עדי ראייה.
יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם האפשרי או בבית חולים או בקופת  חולים או באופן פרטי. מקרה בו לא נעשתה פניה באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי וביצוע בדיקות עלול להקשות על הוכחת נזקי התביעה.
יש להתלונן בפני הרופאים על כל תלונה רפואית קיימת בעקבות הפציעה.
יש לבדוק את המסמכים הרפואיים בעת קבלתם מהמוסד הרפואי/ רופאים ולבדוק שכל התלונות נרשמו, שארוע הפגיעה הנכון מצויין בטפסים – תאריך וזמן הפגיעה, ארוע הפגיעה – תאונת דרכים או תאונת עבודה.
יש לאסוף ולשמור כל מסמך רפואי, כולל צילומי רנטגן, בדיקות סי. טי וכד' . יש לשמור לא רק את הפענוחים של הבדיקות אלא את הצילומים/ הדיסקטים עצמם.
יש לשמור ולאסוף העתקי קבלות.
יש להזהר מחוקרים פרטיים מטעם חברות הביטוח (אשר יכול ויציגו עצמם גם כחוקרים מטעם גופים אחרים כגון המוסד לביטוח לאומי).

רשלנות רפואית

לפני ואחרי ביצוע כל טיפול רפואי יש לוודא שמקבלים העתק מכל מסמך שחותמים עליו, וכן העתק מכל המסמכים הרפואיים.
רצוי כי בפגישה מקדימה עם הרופא לקבלת פרטים על הטיפול יהא נוכח אדם נוסף ביחד עמכם אשר יוכל בעתיד להעיד מטעמכם על תוכן המפגש.
לאחר ביצוע הטיפול במידה והנכם חושדים כי הטיפול הרפואי בוצע ברשלנות והותיר בכם נזק, יש לדאוג לצילום האיבר שנפגע בצורה שתאפשר להתרשם מהנזק שנגרם. דאגו כי על התמונות יופיע תאריך הצילום.
לאחר ביצוע הטיפול במידה והנכם חושדים כי הטיפול הרפואי בוצע ברשלנות והותיר בכם נזק יש לפנות לעו"ד שיפנה אותכם לרופא מומחה בתחום הטיפול הרפואי שעברתם שיבדוק אתכם ויחווה דעתו על מצבכם הרפואי.
יש להזהר מחוקרים פרטיים מטעם חברות הביטוח (אשר יכול ויציגו עצמם גם כחוקרים מטעם גופים אחרים כגון המוסד לביטוח לאומי).

ביטוח לאומי

רצוי להתייעץ עם עו"ד כיצד למלא את טפסי המוסד לביטוח לאומי, בייחוד את הטופס הראשון המוגש על מנת שלא לשגות בתאור נסיבות הפגיעה דבר שיכול להביא לאי הכרה בפגיעה כתאונה בעבודה לדוגמא.
יש להקפיד לעמוד במועדים הקבועים בחוק הביטוח הלאומי. אי עמידה במועדים עלולה לפגוע בזכויותיך.
לצורך הגשת ערר על החלטת ועדה רפואית יש להוועץ עם רופא בתחום המתאים אשר יעריך את סיכויי הערר, רצוי לקבל חוות דעת רפואית אותה יש לצרף להודעת הערר ולנימוקי הערר.
על פי חוק הביטוח הלאומי (נכון לנובמבר 2006) ניתן להגיש את הודעת הערר ללא נימוקים בשלב הראשוני כדי לא לאחר את מועד הקבוע בחוק להגשת ערר, ולהגיש את נימוקי הערר במועד מאוחר יותר, לאחר קבלת הארכת מועד מהמוסד לביטוח לאומי.
אם בפרוטוקול החלטת המוסד לביטוח לאומי הדוחה את תביעתך נזכרות חוות דעת רפואיות מטעם המוסד לביטוח לאומי, יש לפנות בהקדם כדי לבקש את העתק חוות הדעת על מנת להפנותן לרופא מטעמך.
בעת הופעה בפני וועדה רפואית לעררים יש להזדהות בתעודת זהות, להגיש את כל המסמכים הרפואיים שברשותך כולל אישורי מחלה. רצוי להכין מראש את סיכום טענותיך אותן תטען בקצרה בפני הוועדה.

תעבורה

חובת הפקדת רשיון
נפסל בעל רשיון נהיגה ע"י בהמ"ש מלהחזיק ברשיונו ימציא בעל הרשיון את רשיון הנהיגה של לאותו בהמש שהורה על פסילתו מייד לאחר שנודע לו על הפסילה. במידה ורשיון הנהנגיה אבד או שאינו בתוקף יש לגשת למשרד הרישוי ולקבל טופס דוח מצב רשיון נהיגה. יש להפקיד אץ הטופס יחד עם תצהיר מאומת ע"י עורך דין או גורם מוסמך אחר, המעיד כי אין בידי המבקש את הרשיון.
באם לא תבוצע הפקדת הרשיון או תנתן הצהרה כאמור, לא תחל תקופת הפסילה כלל. חישוב תקופת הפסילה לעניין העונש מתחיל רק עם הפקדת הרשיון.
פסילת רישיון מנהלי – שימוע בפני קצין משטרה בתחנת המשטרה
בשימוע שנערך בתחנת המשטרה ניתנת לנהג הזדמנות להשמיע את תגובתו ולשכנע את קצין המשטרה בטרם יפסל רישיונו.
לשם כך יש להגיע מוכנים לשימוע עם תגובה ונימוקים משכנעים :
1. באם הנך נהג ותיק – יש לציין את הותק.
2. האם לא קיבלת דוחות משטרה בעבר, ו/או לא קיבלת דו"ח משטרה ראשון מסוגו, מהם נסיבות קבלת הדו"ח.
3. האם הרכב משמש לך לצרכי פרנסה – לדוג' שליח, נהג משאית וכו'.
4. האם הנך מוגבל בניידות מסיבות בריאותיות והרכב משמש לך כרגליים.
5. האם הרכב משמש לך לטיפול בבן משפחה מוגבל בניידות.

במקרה והנהג לא יגיע לשימוע רשאי קצין המשטרה לפסול את רישיון הנהיגה בהעדרו.
ניתן לערער ולהגיש בקשה לבית המשפט לתעבורה שבתחום שיפוטו בוצעה העבירה לביטול הפסילה המנהלית.
דו"ח שנרשם עקב נהיגה ללא מסמכים
נתפסת נוהג ללא מסמכים לדוג' רישיון נהיגה, רישיון רכב, תעודת ביטוח חובה. מומלץ להציג את המסמכים באם הם תקפים ליום העבירה בכל תחנת משטרה בצירוף הדו"ח. לאחר הצגת המסמכים יקבל הנהג אישור על הצגתם. סעיף העבירה יומר בסעיף אי נשיאת מסמכים והנהג יחוייב בדו"ח מסוג ברירת קנס וזימונו למשפט יבוטל.


ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

תלמידי מוסדות חינוך (כולל גנים) הכלולים בהסדר מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לגבי נזק גוף בתאונה שארעה גם מחוץ לשעות הלימודים (למעט תאונות דרכים ושאר חריגים בפוליסה). בהסדר כלולים גם הורים אשר נפגעו בעת ליווי פעילות חינוכית. הפוליסה מעניקה פיצוי בגין נכות שמנית ונכות קבועה, בגין ימי אישפוז והחזר עבור הוצאות רפואיות.
יש להגיש טופס תביעה מתאים בצירוף מסמכים רפואיים רלוונטיים, אישורי מחלה, ואישור על העדרות מבית הספר.
תביעה לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות תלמידים אינה מותנית בקיום רשלנות של הגורם הפוגע. יתכן מצב בו קיימת גם רשלנות אשר בגינה ישנה עילת תביעה נפרדת לצורך כך יש להתייעץ עם עורך דין.

כללי

יש לשמור תעוד של כל מסמך המוגש על ידכם, חומר רפואי, קבלות, אישורים וכדומה.
חשוב לשים לב לתקופות ההתישנות השונות של תביעות מסוגים שונים.
לגבי קטינים תקופת ההתיישנות נספרת ממועד הגיעם לגיל 18.

חזרה לראש העמוד

כל האמור באתר זה הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד
בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי ופרטני מעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי.

© כל הזכויות שמורות לענת אנבר משרד עורכי דין

קישורים