הוצאה לפועל, בנקאות והסדרי חוב - מאמרים

הסדרי חוב מול בנקים ונותני שרותים

מאז כניסתן של תקנות מסגרת האשראי לתוקף, עבר שוק האשראי שינויים רבים וכיום פועלים לקוחות הבנקים – הן הפרטיים והן העסקיים, בתוך מסגרות האשראי שהוקצו  להן על ידי הבנק.
כל זמן שמצבו הכלכלי של העסק או של האדם הפרטי שמנהלים את החשבון הוא שפיר והלקוח מכבד את התחיבויותיו (צ'קים שנתן נפרעים במועד, חיובים בכרטיסי אשראי נפרעים במועד, עומד בתנאי מסגרת האשראי בבנק וכד') לא מתעוררת כל בעיה בעניין זה. אך מה קורה בעת משבר כלכלי עולמי כמו זה המתרחש כרגע? 
אדם פרטי עלול לאבד את מקום עבודתו ולהקלע למצב בו אינו יכול לעמוד בהתחיבויותיו. כך, נוצרת חריגה ממסגרת האשראי הבנקאי ובעקבותיה צ'קים שנתן אינם מכובדים על ידי הבנק בשל אי כיסוי מספיק (א.כ.מ.), הוראות קבע עבור המשכנתא, לעיריה, לחברות הסלולר וכד' – חוזרות. במצב זה פונים הנושים להליכים משפטיים לצורך גביית החוב.
עסק עלול למצוא את עצמו במצב בו לקוחותיו אינם משלמים עבור סחורה שסופקה להם, העסק נקלע למצב של תזרים מזומנים שלילי, אינו יכול לשלם לספקים אשר מצדם עוצרים את אספקת הסחורה החדשה, נוצרת חריגה ממסגרת האשראי ומתחילה תגובת שרשרת שתוצאתה דרישה של הבנק לכיסוי מיידי של החוב – דרישה אשר אי עמידה בה תביא לנקיטת הליכים משפטיים כנגד העסק על ידי הנושים השונים.
חשוב לדעת כי במקרים מסוג אלו המתוארים אסור ללקוח לנקוט בגישת "בת היענה" – דהיינו להתעלם מההתפתחויות השונות. לקוחות שסוברים כי אם ישבו וימתינו לשיפור שיגיע יכולים לגרום לעינינם נזק אשר בהמשך קשה יהיה לתקנו. במקרים מסוג זה רצוי לטפל כבר בתחילתם עת התעוררות הבעיות הראשונות – מה שיוכל אולי למנוע את התפתחות תגובת השרשרת. ובמה דברים אמורים?
רצוי להתחיל ולפעול עוד בשלב בו קיים רק חשש מפני פיטורים או משבר כלכלי בעסק - זאת כדי להקדים תרופה למכה. יש להכין (באופן עצמאי או בעזרת יועץ מתאים) תקציב מתאים לצפי ההכנסות וההוצאות המתגבש ולגבש סידרי עדיפויות.
במידה וכבר נקלעתם לתוך המשבר חשוב לפנות לעורך דין בהקדם האפשרי – עוד בטרם הוגשו כנגדכם תביעות על ידי הנושים השונים ולהציג בפניו את כל הנתונים כדי לקבל הסבר על הצפוי לכם ועל דרכי ההתמודדות עם הבעיות. פניה לעורך דין בשלב זה יכולה לחסוך לכם כסף רב ועוגמת נפש שכן עורך הדין יוכל לעזור בניהול המשא ומתן מול הנושים ויסייע בידכם לגבש עם הנושים השונים הסדרים מימונים לפרעון החובות.
חשוב לדעת כי המתנה ממושכת ואי נקיטה בפעולות מול הנושים רק תרע את מצבו של הלקוח שכן הנושים השונים (עיריות, חברות סלולר, חברות האינטרנט וכד') יפנו לעורכי דין אשר יפעלו מטעמם לגביית החובות דבר שיביא באופן מיידי להגדלת סכום החוב בשכר טרחת עורך הדין, בהוצאות גביה, באגרות וכד' (זאת כמובן בנוסף לריבית והצמדה שהחוב צובר).  טיפול מטעמו של הלקוח בזמן זה יוכל להקטין ואולי אף למנוע את צמיחת החוב.
השתהות בנקיטת פעולות אף עלולה לגרום לנזק משפטי כבד ללקוח.
ראשית במקרה בו בנק הגיש תביעה כנגד הלקוח, לרוב מדובר בתביעה "בסדר דין מקוצר" בה אין ללקוח זכות אוטומטית להתגונן אלא עליו להגיש, במועדים שנקבעו, בקשת רשות להתגונן. אי הגשת בקשה במועד או השמטת טענות חשובות מהבקשה עלולה לגרום לדחיית בקשת הרשות להתגונן ובהתאם למתן פסק דין על מלוא סכום התביעה ופתיחת הליכי הוצאה לפועל נגד הלקוח.
שנית, יש לזכור כי בעת הליכים בבתי המשפט מתייחסים בתי המשפט למועדים השונים. וכבר נקבע לא אחת כי הגשת בקשה לסעד זמני (לדוג' בקשה למתן צו מניעה זמני לעיכוב הליכי ההוצאה לפועל) בשיהוי רב מצביעה על העדר החיוניות של הסעד הזמני מבחינתו של המבקש עצמו ולעיתים יש בכך כדי לדחות את הבקשה.
לגבי הסדר החוב עצמו - עורך הדין יוכל לפעול מול הנושים, לדוג' הבנק לגיבוש הסדר לפריסת החוב לטווח ארוך. בעזרת מומחיותו יוכל עורך הדין לפעול בשמכם מול הבנק בהתאם לאינטרסים של הלקוח ולנהל משא ומתן כדי שהסדר החוב יהיה מיטבי עבור הלקוח ולמנוע מהלקוח מצב בו יחתום על הסדר נחות מבחינתו – הסדר שעלול להסב ללקוח נזק כלכלי.
יש לזכור כי הבנק הנו עסק שמתנהל למטרות רווח ועל כן כדי לשכנעו להסכים להסדר חוב עם הלקוח יש לגבש הסדר שיהיה מקצועי ומציאותי גם יחד. רצוי ומומלץ לפעול בעזרת רואה החשבון של העסק או יועץ מומחה חיצוני כדי להכין תוכנית עסקית מימונית מתאימה אשר תסייע ללקוח לשכנע את הבנק להסכים להסדר. מצב בו חתמתם על הסדר אשר בפועל סיכוייכם לעמוד בו נמוכים יכול ורק ירע את מצבכם.            
רבים מלקוחות הבנקים ממהרים להגיע עם הבנק להסדר חוב ללא יעוץ משפטי מתאים. הבנק מפעיל לחץ כבד על הלקוח לחתום על ההסדר בנוסח המוכתב על ידי הבנק ואשר נוסח ע"י המחלקה המשפטית של הבנק או עו"ד מטעמו של הבנק. לא תמיד הלקוחות הם בעלי ידע בנקאי - כלכלי - משפטי מתאים והם עלולים לפעול בצורה שתחמיר את מצבם. כך לדוגמא יש לדעת כי לנוסח הסדר החוב עם הבנק יש חשיבות רבה מאוד להמשך הדרך. לרוב ירשם בהסדר החוב כי הלקוח מצהיר כי הוא מודה בקיום החוב ובנכונותו. אם בהמשך הדרך לא יעמוד הלקוח בתנאי הסדר החוב והבנק יפתח בהליכים לגביית החוב, תפגע ההצהרה אותה הצהיר הלקוח בהסדר, ביכולתו לטעון בהליכים הנוכחיים, טענות כנגד סכום החוב. כך גם במקרה בו הלקוח מצהיר בהסדר החוב כי הוא מוותר על כל טענות כנגד הבנק – אם לא יעמוד הלקוח בתנאי ההסדר והבנק יפתח בהליכים, יתקשה בית המשפט לקבל טענות הגנה שונות של הלקוח כנגד הבנק שהרי הן עומדות בניגוד להצהרתו הקודמת של הלקוח.
לפני חתימה על הסדר החוב לעתים נעזר עו"ד בעת הצורך ובהסכמת לקוחותיו במומחה שבודק את חשבונות הבנק- בדיקת ריביות שגבה הבנק, עמלות, התניית שירות בשירות ואי סדרים נוספים בניהול חשבון הבנק אשר לעתים עשויים לגלות כי החוב הנדרש ע"י הבנק אינו צודק, ועשויים לסייע למו"מ עם הבנק בנוגע לתנאי הסדר החוב הבנק ולעתים אף להפחית את החוב . גם בהוצאה לפועל יש חשיבות לייצוג על ידי עורך דין כדי לטעון טענות הגנה נכונות ואף להמשיך ולפעול מול הנושה כדי לנסות ולהגיע להסדר החוב גם בשלב זה. כך לדוגמא במקרה בו נפתח תיק הוצאה לפועל כנגד חייב למימוש משכון הרשום על דירת מגורים (משכנתא), נוטים חייבים לטעון בעיקר טענות לגבי גובה החוב – טענה שלפעמים אינה יכולה לסייע בידם שכן הלכה ידועה היא כי טענות הנוגעות לגובה החוב אינן עילה להפסקת הליכי הוצאה לפועל, וזאת לאור הפגיעה בערכה של בטוחת המשכון.
על כן, במידה והנכם צופים שינוי לרעה במצבכם הכלכלי רצוי להערך לקראתו מראש על מנת להקטין את הפגיעה. ייעוץ משפטי יכול לסייע לכם בהערכות ובהתמודדות עם הנושים השונים – הן עובר לפתיחת הליכים על ידם והן אחריה.

חזרה לראש העמוד 

כל האמור באתר זה הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה יעוץ משפטי, כל הסתמכות על האמור הינה באחריות המסתמך ועל דעתו בלבד
בכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ אישי ופרטני מעורך דין המתמחה בתחום הרלוונטי.

© כל הזכויות שמורות לענת אנבר משרד עורכי דין

קישורים